Ferca Tarragona

imprimir

Is Ferca Tarragona incorrect or missing key business information? Update your Hotfrog listing today.

Detalhes de contacto Are these details correct?

Morada:

Email - Não disponível

Sobre Ferca Tarragona

Ferca Tarragona, INDICADORS FEBRER 2012 PIMEC veu bé que la línia ICO per als ajuntaments sigui obligatòria i més els que tenen factures impagades fora de termini., Aplicacions de FERCA exclusives per als seus associats  Els associats als Gremis que integren la Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empreses Instal·ladores (FERCA) disposen de dos tipus de software per a la confecció i presentació telemàtica de certificats elèctrics (memòries tècniques de baixa tensió), gas, calefacció, aigua…. Aquestes aplicacions informàtiques són exclusives per als seus associats i les úniques homologades per FERCA en virtut a les atribucions conferides pel Departament d’Indústria de la Generalitat per a l’enviament telemàtic dels certificats.                                                , FERCA PRESENTA UN INFORME SOBRE LA MOROSITAT DEL SECTOR DE LES INSTAL.LACIONS I APORTA PROPOSTES PER A MILLORAR LA SITUACIÓ ACTUAL            Nota de premsa                                                         Estudi Sector Instal.ladors,                     + informació                          , El passat 2 d´abril, FERCA va comparèixer al Parlament de Catalunya davant la Comissió d´Empresa i Ocupació per a exposar la seva opinió i formular propostes al text del Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal.lacions i els productes (tram.200-00006/10) que actualment està en tràmit. El president de FERCA, el Sr. Josep Miró, assessorat per membres del departament tècnic de la Federació, va fer l´exposició davant els representants parlamentaris dels diferents grups polítics integrants de la comissió que estudia el projecte.,   #diguemprou  , ASSESSOR ENERGÈTIC - FORMACIÓ                                  , CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D´HABITATGES, CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT-ENSENYAMENT-GREMI Amb motiu de la presentació del Conveni de Col.laboració entre l'Ajuntament de Tarrag

Ferca Tarragona em é sua empresa? Crie seu perfil e atraia mais clientes adicionando fotos e outros detalhes.

Seu perfil sem propaganda

Foque toda a atenção apenas em seu negócio. Actualize para o Hotfrog AdVantage para remover anúncios dos seus concorrentes do seu perfil. Você é o centro das atenções.

Saber mais

[979556]